Låssystem

Vi erbjuder våra kunder framtidens låssystem!

iLOQ – Nyckeln till säkerhet!

Utmärkt låsning driven av kundens behov

iLOQ är ett låssystem som är avsett för de flesta miljöer och verksamhetsområden.

Oavsett om din verksamhet är inom Skola, vård & omsorg, bostad, studentboende, äldreboende, offentligverksamhet eller fabriksmiljö så uppfyller iLOQ era behov.

Kortfattat är iLOQ ett låssystem med passersystemets möjligheter, eller ett enklare passersystem med låssystemets utseende men utan strömförsörjning eller batterier.

iLOQ kan skapa en situation där ni själva enkelt kan programmera och ersätta en borttappad nyckel, eller ändra behörigheter till en lokal utan att ni behöver byta nyckel eller cylinder. Naturligtvis kan ni även administrera låssystemet via er ordinarie låssmed eller de låssmeder som finns lokaliserade där ni har era anläggningar. Nycklar kan även uppdateras via lokalt placerade nyckeluppdaterings stationer, programmering i mjukvaran kan då ske centralt.

iLOQ är i grunden ett off-linesystem men med nya S5 Online får du även möjlighet att styra elslutbleck eller elmotorlås precis som i ett passagesystem, dessutom med uthyrningsfunktion för t.ex. idrottsanläggningar. S5 – S10 Online hanterar du i samma programvara som låssystemet.

I vår senaste produkt använder vi mobilens NFC för att ge access till cylinder och hänglås. Med NFC överför vi energi från mobiltelefonen till cylindern. Samtidigt som energin överförs skickas även den krypterade kod som krävs för att kunna vrida låsknoppen på cylindern. Med systemet skickas behörighet till telefonen via SMS. vid låsöppning skickas ett sms till servern så att passagehändelser kan följas.

Läs mera om denna produkt på : https://www.iloq.com/sv/


Mekaniska låssystem

Det traditionella grundskyddet i en inbrottssäker fastighet är ett mekaniskt låssystem. Låsen styrs helt mekaniskt med vanliga nycklar.

Ett låssystem är uppbyggt med ett antal låscylindrar med tillhörande nycklar. Mekaniska låssystem kan vara gruppindelade på flera nivåer, med huvudnycklar, grupphuvudnycklar och nycklar som endast fungerar i enskilda låscylindrar.

På så sätt styrs tillträdet i en fastighet.

Vi erbjuder juridiskt kopieringsskyddade låssystem med skydd mot dyrkning, borrning och otillåten nyckelkopiering.

Vi samarbetar med leverantörer såsom ASSA, EVVA samt DORMAKABA

Kontakta oss så berättar vi mera