Bokningssystem

Bokningssystem – ger ordning i gemensamma lokalerna!

Vissa lokaler i ett flerbostadshus kan med fördel förses med en bokningspanel. Tvättstuga, hobbyrum, bastu, festlokal och biltvättplatser är exempel på sådana lokaler.

Vid tvättstugan bokar du din tvättid via en bokningspanel. Där ser du även vilka tider som finns lediga. I systemet kan du ställa in hur många tider som får bokas per månad. Bara den som har bokat släpps in i tvättstugan under sin tvättid. Tvättiden kan också bokas via internet. Bara den som bokat tvättid kommer in i tvättstugan. Detta minskar risken för stöld väsentligt.

En bokningsfunktion löser många problem i ett flerbostadshus. Förutom att de boende känner en ökad trygghet så minskar kostnaderna för driften och underhållet av tvättstugan. Maskinparken utnyttjas jämnare, vatten- och elförbrukningen minskar och outnyttjade tvättider blir tillgängliga. Resultatet blir en bättre ekonomi för fastighetsägaren och minskad irritation hos de boende.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt bokningssystem för just dina behov.