PDF-faktura

Fakturahantering är en kostsam process i alla led och en elektronisk fakturahantering kan spara stora pengar för företag/organisationer som hanterar inkommande fakturor. Man kan ofta uppvisa en besparing i storleksordningen minst 100 kronor per mottagen faktura. En annan fördel med elektronisk fakturahantering är att det är bra för miljön eftersom man sparar papper och energi samt minskar klimatpåverkan när man slipper skicka pappersfakturor kors och tvärs över landet!

Vi börjar nu succesivt styra över vårt fakturaflöde till PDF-fakturor men kommer givetvis att erbjuda er pappersfakturor även i framtiden.

PDF-fakturorna distribueras kostnadsfritt.

    Ja, jag vill få mina fakturor via e-post