Kvalitet / Miljö

Kvalitetspolicy – ISO 9001

Våra tjänster är unika i den betydelsen att vi skräddarsyr lösningar för varje kunds specifika behov.

Genom att ge kunderna ett mervärde för pengarna än vad han förväntar sig skapar vi ett förtroende för företaget, vilket är grunden för en långsiktig kundrelation.

Denna policy förverkligas genom att:

  • Ta personligt kvalitetsansvar och känsla för kundens behov i alla led.
  • Produkter och system som projekteras, levereras och installeras väl uppfyller tekniska och kunders förväntningar.
  • Ha en offensiv kompetensutveckling för att alltid kunna analysera och förstå kundens behov for att ge rätt råd och förväntade lösningar.

Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutin beskrivningar och målformuleringar.

Denna policy omvärderas varje år.


Miljöpolicy – ISO 14001

Övik Låsteknik AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor oss som berör.
  • Kartlägga och följa den miljölagstiftning som verksamhet berör vår.
  • Samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
  • Minimera utsläpp från våra transporter.
  • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.

Denna policy omvärderas varje år.