FRESKS GROUP BLIR EN DEL AV KESKO SVERIGE!

PRESSMEDDELANDE

2019-05-17

Fresks Group blir en del av Kesko Sverige

Idag slutfördes förvärvet av Fresks Group och nu påbörjas arbetet med att gemensamt bygga upp en affärsenhet med fokus på att serva proffskunder inom bygg- och teknisk handel.  

Fresks Group har varit en del av XL-BYGG och består av ett antal starka lokala varumärken så som Fresks, Östergyllen, Gärdin & Persson, Urban Strålins Byggvaror och Färingsö Trä. Förvärvet är ett steg i Keskos tillväxtstrategi att stärka marknadspositionen på den svenska marknaden, främst mot proffskunder inom bygg- och teknisk handel.

”Det är med stor glädje vi idag hälsar Fresks Groups medarbetare och kunder välkomna till Kesko Sverige. Nu har vi möjligheten att växa snabbt på den svenska marknaden med ett ännu större butiksnät, kundanpassat sortiment och med ett utökat fokus på att även serva proffskunder inom byggbranschen”, säger Endre Espeseth, landschef, Kesko Sverige.

I detta förvärv ingår all personal inom Fresks Group. Tidigare vd för Fresks Group, Leif Lindholm, kommer att ingå i Kesko Sveriges ledningsgrupp med ansvar för proffsmarknaden. Även CFO Daniel Burström kommer att ingå i Kesko Sveriges ledningsgrupp. Fram till 30 juni sker en övergång från XL-BYGG till Kesko Sverige.

”Fresks Group har haft en fantastisk utveckling med bra resultat. En del av förvärvsstrategin handlar om att fortsätta att utveckla verksamheten på den vägen. Målet är att säkerställa den lönsamheten och fortsätta utveckla de goda kundrelationerna som byggts upp under lång tid”, avslutar Endre Espeseth, landschef, Kesko Sverige.

Fakta om Fresks Group

Fresks Group har en stark marknadsposition i Sverige med 33 butiker och ca 500 medarbetare som främst servar det professionella kundsegmentet inom bygg. Nettoomsättningen (pro forma) för Fresks Group uppgick till ca 2,1 miljarder kronor och jämförbar pro forma EBITDA uppgick till 183 miljoner kronor år 2018.

Förvärvet av Fresks Group skedde från tidigare ägarna Litorina, Oscarson Invest och Fresks ledningsgrupp.

Läs tidigare pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/se/k-rauta/pressreleases/kesko-foervaervar-fresks-group-och-staerker-marknadspositionen-i-sverige-2853778

För mer information, kontakta:

Kesko Sverige, landschef, Endre Espeseth, endre.espeseth@onninen.com, 070-431 69 60

Fresks Group, VD, Leif Lindholm, leif.lindholm@fresks.se, 070-698 27 00
Kesko Sverige, presskontakt, Alina Roos, alina.roos@k-rauta.se, 070-431 69 68