Porttelefoner

Porttelefon via telenätet utan samtalskostnader!

Inga samtalskostnader för fastighetsägaren eller den boende. Detta innebär mycket stora fördelar och en säkerhet då man i dag vill kunna hålla portar och entréer låsta på grund av vandalisering och liknande.

En viktig investering med mycket låga underhållskostnader.

Kontakta oss så berättar vi mer.